Všeobecné obchodné podmienky pre Darčekové poukazy

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú nákup a uplatnenie Darčekového poukazu vystaveného spoločnosťou Eva Baluchová, s. r. o., IČO: 52 024 431, IC DPH SK2120863855, so sídlom Krivá 463/33, 931 01 Šamorín, Slovenská republika.

Darčekový poukaz je možné jednorazovo použiť na nákup služieb a literatúry v internetovom obchode na webovom sídle https://evabaluchova.com/ (ďalej len tovar).

Definície:

 1. Vystaviteľ Darčekového poukazu:

Eva Baluchová, s. r. o., IČO: 52 024 431, IC DPH SK2120863855, so sídlom Krivá 463/33, 931 01 Šamorín, Slovenská republika.

 1. Databáza držiteľov Darčekových poukazov:

Zoznam obdarovaných osôb, držiteľov Darčekových poukazov.

 1. Držiteľ Darčekového poukazu:

Obdarovaná osoba (klient), ktorej meno je vedené v databáze držiteľov Darčekových poukazov.

 1. Komunikácia

O všetkých neštandardných požiadavkách týkajúcich sa využitia Darčekového poukazu komunikujte výlučne písomne prostredníctvom e-mail-u eva@evabaluchova.com, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti uvedenú vyššie.

 1. Základné podmienky
  1. Na služby a tovar zakúpený prostredníctvom Darčekového poukazu sa vzťahujú Všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na webovom sídle vystaviteľa Darčekového poukazu https://evabaluchova.com/index.php/vseobecne-obchodne-podmienky/ .
  2. Hodnota poukážky je uvedená na každom poukaze (vystaviteľ poukazu nie je platca DPH).
  3. Ak nie je uvedené inak, Darčekový poukaz je možné použiť iba na kúpu služieb a tovaru, nevzťahuje sa na poštovné a iné poplatky.
  4. Darčekový poukaz je možné použiť na nákup služieb alebo tovaru do dátumu uvedeného ako platnosť poukazu (Platí do).
  5. Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
  6. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jeden poukaz.
  7. Po uplynutí dátumu uvedeného ako platnosť poukazu (Platí do) suma zaplatená za Darčekový poukaz nenávratne prepadáva.
  8. Všetky neštandardné situácie je nutné riešiť výlučne písomne, a to mailom na adrese eva@evabaluchova.com alebo písomne na adrese sídla spoločnosti uvedenej vyššie. Zmeny vo využití Darčekového poukazu sú možné do doby jeho platnosti (Platí do).
 2. Vzor Darčekového poukazu:                 

   

  1. Na čo je možné použiť Darčekový poukaz
  P. č. Popis služby/tovaru Doba (min.) Cena (eur)
  1. individuálne stretnutie 60 60,-
  2. individuálne stretnutie 90 85,-
  3. Účasť na skupinovom podujatí 40,-
  4. Nákup literatúry 20,-; 40,-; 80,- ;100,-
   1. Ako kúpiť Darčekový poukaz

   a)  Navštívte webové sídlo https://evabaluchova.com/

   b)  Pri nákupe uveďte v poznámke od koho a komu bude poukaz darovaný. Po vyplnení poukazu vám bude zaslaný na mail, ktorý uvediete v objednávke.

   c)  A budeme pracovať aj 24.12.2022. Posledná objednávka poukazu bude vybavená ak ju zrealizujete 12.2022 do 12,00. Ostatné sa zaväzujeme doručiť 28.12.2022.

   5. Ako uplatniť Darčekový poukaz

    1. V internetovom obchode si vyberiete službu alebo tovar. V pokladni, pod objednaným tovarom/službou napíšete do políčka „Kód kupónu“ text Darček40, alebo Darček60, alebo Kniha100 v závislosti od toho, akú sumu máte na poukaze uvedenú a kliknete na tlačidlo „Použiť kupón“.

    

   b)  Prejdete k zaplateniu a bude Vám odpočítaná zľava uvedená na Darčekovom poukaze.

   c)  Ak máte dva Darčekové poukazy, oba na tovar, vykonajte dva nákupy, v každom z nich uplatnite jeden poukaz. V poznámke využite možnosť požiadať o doručenie oboch nákupov v jednom balíku.

   c)  Dokončením tejto časti objednávky začína jej vybavovanie a to už je naša práca.

   6. Iná cena služieb a tovaru než je suma na uvedená na Darčekovej poukážke

   a)  Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, klient doplatí iba zvyšok sumy

   b)  Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty je možno použiť na úplnú alebo čiastočnú úhradu ďalšej služby alebo tovaru. V tomto prípade je potrebné túto skutočnosť vopred komunikovať prostredníctvom kontaktného formuláru na webovom sídle https://evabaluchova.com/ alebo na e-mail adrese eva@evabaluchova.com

   7. Čo sa stane, ak vrátim tovar

   a)  V prípade vrátenia tovaru uhradeného Darčekovým poukazom, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom nového Darčekového poukazu v hodnote vráteného tovaru.

   b)  Novovystavený Darčekový poukaz je možné použiť na zakúpenie iného tovaru alebo služby do dátumu uvedeného na pôvodnom Darčekovom poukaze.

   8. Čo sa stane, ak poukážku neviem využiť

   a)  Darčekový poukaz môže využiť aj iná osoba (niekedy nás darček celkom neosloví).

   b)  V prípade podarovania Darčekového poukazu inej osobe než bol prvý obdarovaný je treba túto skutočnosť pred darovaním odkomunikovať s Vystaviteľom Darčekového poukazu prostredníctvom kontaktného formuláru na webovom sídle https://evabaluchova.com/ alebo na e-mail adrese eva@evabaluchova.com.

    

   Šamoríne, 1.12.2022                                                                      Eva Baluchová, s.r.o.

   Pin It on Pinterest

   Share This