fbpx

Systemické konštelácie

Každý z nás žije v niekoľkých desiatkach systémov. Tým najzákladnejším, z ktorého nikto z nás nemôže vystúpiť, je rodinný systém. Ďalšími sú systémy firemné, kamarátske, spolkov, klubov, ai. Každý systém sa riadi pravidlami, ktoré slúžia jeho prežitiu.

V prípade, ak je niektoré z týchto pravidiel členom systému porušené, systém vtiahne na jeho miesto iného člena a takto si zabezpečí svoje prežitie. Systémom vtiahnutý člen to pociťuje ako tlak na svoje konanie. Pretože toto sa deje na nevedomej úrovni, zvyčajne nevie, prečo koná tak ako koná, prečo opakuje činy, ktoré konať nechce, … .

Metóda systemických konštelácií, ktorých autorom je Bert Hellinger, je využívaná na zviditeľnenie toho, čo je v systéme porušené a tak prináša možnosť zmeny postoja klienta k životným siutáciám a vedie k zmenách v systéme a teda aj v jeho živote. Bert Hellinger popisoval svoju prácu ako vynášanie skutočností na svetlo.

Vynášanie skutočností na svetlo, a s tým spojené opúšťanie ilúzií, je cesta ako pomôcť sebe samému. Pozrieť sa skutočnosti tvárou v tvár je možnosťou začať, pokračovať, či umocniť proces samo-liečenia. Metóda je založená na troch základných pravidlách, ktorých dodržiavanie je nutnosťou pre správne fungujúci systém.

Prvým pravidlom je, že každý patrí do systému. Každý, hoci aj „čierna ovca“ rodiny. Vytesnenie jedného z členov systému prináša nesúlad vo vzťahoch.
Druhým pravidlom je rešpektovanie poradia príchodu jednotlivých členov do systému. Nerešpektovanie poradia je dôvodom jeho nesúladu.
Tretím pravidlom je rovnováha medzi dávaním a braním. Porušením, prípadne porušovaním tohoto pravidla rovnako vchádza do systému nesúlad.

Metódou systemických konštelácií je možné porušenia pravidiel rodinných, firemných a iných systémov „uvidieť“. Zvedomnenie toho, čo na nevedomej úrovni vieme (hoci tomu nemusíme vždy rozumieť) umožňuje začatie liečenia systému. Deje sa to prostredníctvom nás samých, našej ochoty vidieť skutočnosť takú, aká je. Deje sa to cez zmenu nášho postoja. Zmena postoja umožňuje zmenu v systéme.

Čo je však potrebné zdôrazniť, nech náš systém potrebuje riešiť čokoľvek, nech je to akokoľvek náročné, za všetkým je láska. Bert Hellinger sa vyjadruje, že nech je to akokoľvek podivné, láska je aj za symptómami, ktorými je človek postihnutý.

Konštelácia je zobrazenie systému pre klienta. Spôsob, forma zobrazenia je rôzna. Je možné ho zviditeľniť prostredníctvom zástupcov (práca v skupine), figúrok a iných pomôcok (využívané pri individuálnych sedeniach). Je potrebné uviesť, že táto práca nenahrádza terapiu. Prináša možnosť sebarozvoja.

Využitie metódy je vhodné v situáciách kedy napr. vnímate, že:

  • sa vám v živote opakujú situácie. Keď sa vám už zdá, že ste zvládli nejaký typ situácie a uvoľníte sa, život vás opäť postaví pred niečo podobné. A aj keď nechcete, spracujete ju podobne ako v minulosti. Možno celú túto situáciu sprevádza pocit že niečo nevidíte, že vám niečo uniká.
  • sa vám do života vracajú ľudia, ktorých si nežaláte. Alebo ich „nahradia“ podobné typy ľudí a vy cítite, že prežívate „deja vu“. Prehrávate si tieto udalosti a snažíte sa o zmenu. 
  • v práci ste opäť súhlasili s vykonaním práce, ktorá vám podľa dohodnutej zmluvy nepatrí. Nemáte silu odkomunikovať to v kľude, berie vám to energiu a strácate elán. Chcete sa postaviť za seba a hľadáte cestu ako na to.
  • v rodine neustále robíte „nadprácu“, cítite, že dávate viac ako ostatní, ktorí to nevidia a neoceňujú. Chcete zmenu a hľadáte cestu ako ju vykonať.
  • ste nespokojní v partnerstve, v rodine, máte zdravotné problémy, nedarí sa vám v práci, hľadáte cestu ako dosiahnuť vytúžený cieľ ai.  

 V každom z popísaných príkladov je možné hľadať porušenie pravidiel, pozrieť sa na celú situáciu prostredníctvom konštelácie a uvidieť ju z iného pohľadu. To otvára cestu k riešeniam.

Ak ste sa rozhodli využiť moje služby, možete si priamo rezervovať stretnutie (podmienky rezervácie nájdete v záložke Čo ponúkam), prípadne sa prihlásiť na skupinové podujatie. Vo formulári, ktorý je súčasťou rezervácie prosím uveďte, aká forma komunikácie by pre Vás bola vyhovujúca (osobné stretnutie, Zoom, GoogleMeet, …. ai.).

Ak máte otázky, chcete si dohodnúť informačné stretnutie, využite, prosím, priložený kontaktný formulár.

Zvoľte udalosť v kalendári: