fbpx

Čo ponúkam

Pracujem s ľuďmi pri riešení rôznych životných situácií. Využívam k tomu niekoľko metód, ktoré sú popísané v záložkách Systemický koučing, Systemické konštelácie, Proces životnej integrácie. Ak to situácia vyžaduje, siahnem po mentoringu. Niekedy stačí jednoducho počúvať Vás. Vytváram bezpečný priestor na otvorenie sa a hľadanie vlastných vnútorných zdrojov, na ktoré sme buď zabudli alebo si ich prítomnosť v sebe neuvedomujeme.

Pracujem s jednotlivcami a tiež so skupinami. Výber metódy prispôsobujem aktuálnej situácii klienta a v prípade skupiny cieľu, ktorý chce skupiny dosiahnuť.

Oslovte ma, keď chcete:

  • rozhodnúť sa,
  • nájsť odvahu,
  • usporiadať hektický život a spomaliť,
  • uvidieť cestu k cieľu,
  • porozumieť či objaviť samú/samého seba,
  • zmeniť prácu, nájsť si takú, čo ma bude viac baviť,
  • zmenšiť, prípadne odstrániť stres,
  • objaviť svoj potenciál,
  • odkryť dynamiku v skupine,
  • vypátrať aké vzorce správanie ovplyvňujú vás aj skupinu.

Termíny skupinových stretnutí nájdete v rezervačnom kalendári. Ak si prajete zorganizovať seminár pre vlastnú skupinu, kontaktujte ma, prosím, na adrese: eva@evabaluchova.com alebo na telefónnom čísle +421 907 737 113, prípadne využite kontaktný formulár.

Ak ste sa rozhodli pre Individuálne stretnutie vyberte si termín priamo v rezervačnom kalendári. Ak ste nenašli vyhovujúci termín napíšte mi cez kontaktný formulár alebo zavolajte.

Podmienky stretnutia:

Individuálne sa môžeme stretnúť osobne a online (Skype, Google Meet, Messenger, ZOOM ai. podľa dohovoru). Formu komunikácie, ktorá Vám vyhovuje, vyznačte v rezervačnom formulári.

V prípade online stretnutí je platba za službu klientom zrealizovaná (pripísaná na účet) pred termínom jej uskutočnenia. Cena za poskytnuté služby je stanovená v spolupráci s klientom po vzájomnej dohode pred uskutočnením stretnutia.

Zvoľte udalosť v kalendári: