fbpx

Proces životnej integrácie

Life-Integration-Process (LIP – proces životnej integrácie) je systém vyvinutý Wilfriedom Nellesom. Je postavený na metóde rodinných konštelácií Berta Hellingera a nadväzuje na ne. Dáva možnosť pozrieť sa na život pohľadom dospelého človeka a meniť postoj k sebe samému.

Zmena životného postoja sa deje cez spoznanie, pochopenie (niekedy okamžité) a prijatie vzťahu k sebe samému. Dovoľujeme si uvidieť vlastné tiene a dary, ktoré máme vo svojom vnútri. Dávame si možnosť uvoľniť sa a prijať sa takí, akí sme. Bez príkras a ilúzií o sebe.

Každú ilúziu, ktorú sme si o sebe vytvorili musíme udržiavať a to nás stojí energiu. Uvidenie ilúzie a prijatie holej pravdy o sebe nám uľahčí život. Energiu slúžiacu na jej udržiavanie máme potom možnosť využiť tvorivejšie.

Otvárame si možnosť spoznať a prijať svoje schopnosti tak, ako sme ich doteraz nevideli a môžeme si dovoliť ich precítiť. Aj táto časť poznania seba samého je obohacujúca. Dovoľujeme si uznať kvalitu, ktorú doteraz videlo iba okolie. Tým si zvyšujeme a upevňujeme vlastnú sebahodnotu.

Metóda rozdeľuje životný cyklus človeka do siedmych častí, siedmych vývojových stupňov vedomia. Narodenie, detstvo, dospievanie a dospelosť sú prvé štyri, s ktorými sa v LIP-e stretneme (výnimočne sa pracuje so zrelou dospelosťou a starobou). V procese prechádzame z jedného do druhého a vnímame ich z pozície dospelého človeka. To, čo sa stalo v minulosti už nezmeníme a vedomie dospelého nás vedie prijať tento fakt naplno.

Cieľom metódy je integrácia – prijatie všetkého z čoho sme zložení, prijatie svetlých aj temných stránok našej osobnosti.

Ak vás prekvapí že je potrebné prijať aj svoje svetlé stránky, preskúmajte si, nakoľko ste ochotní ukázať svoje talenty. Pre niekoho je to nepredstaviteľné, až desivé, ukázať okoliu v čom je skvelý. Iného „drží“ lojalita k rodinným presvedčeniam, ktoré mu hovoria, že je nebezpečné vytŕčať z rady. Avšak držanie sa „pri zemi“ nás stojí energiu. Ide o energiu, ktorú dávame do ukrývania svojej prirodzenej danosti. A práve túto energiu vie integrácia uvoľniť a umožniť nám venovať inej činnosti. Činnosti, ktorá nás urobí spokojnými a šťastnými.

To, čo platí pre ukrývanie svetlých stránok platí aj pre tie temné. Nejde o to ukazovať ich okoliu. Ide o vnútorné priznanie si, že ich máme. Tento proces vedie k ich poznaniu a uvedomeniu si, že sú obrovským energetickým motorom. Je na nás ako ho v svojom živote využijeme. Spoznanie našich temných stránok nám dáva možnosť rozhodnúť sa, ako sa zachováme. Po spoznaní a prijatí nás už nevláčia.

Na obale českého prekladu knihy Wilfrieda Nellesa „Obejmi svůj život“ nájdete nasledovný text (citáciu ponechávam v českom jazyku), ktorý popisuje dosah metódy inými slovami:

Přístup Wilfrieda Nellese, který nazývá Proces životní integrace vychází z mnohaleté skušenosti s rodinnými konstelacemi. Pracuje s pochopením významu jednotlivých etap životního růstu a s jejich plným „dospělým“ přijetím. Pozornost je při tomto procesu soustředěna na Bytí – na to, čím už odjakživa jsme a co se chce v procesu našeho žití rozvíjet. „Proces životní integrace“ napomáhá toto své Bytí – veškeré události, lidi a místa, které náš život provázeli – zcela přijmout a odevzdat se jeho rozvíjení. V tomto smyslu je třeba „obejmout svůj život“ – přijmout jej a vzít do náruče tak, jak byl a je. Což platí jak pro to vnější, tak pro to vnitřní. Paradoxne to ale také znamená odevzdat se do náruče života. Tím, že se vzdám soudů o tom, co bylo dobré nebo špatné, se totiž odevzdávam životu tak, jak je. To se může uskutečnit a my sami se můžeme stát skutečnými.

Vnitřne dospět není snadné a to minimálne ze dvou důvodů:

Za prvé, okamžitě vypluje na povrch vlastní zodpovědnost, kterou si uvědomíme; už nemůžeme zůstat nevinní, malí a bezmocní. Možná sice nemůžeme za situaci, v níž se nacházíme, ale můžeme sami něco udělat, můžeme svou situaci sami změnit. Za druhé, s týmto dítětem jímž jsme my sami kdysi byli, a které je v nás, soucítíme, a často se s ním úplně identifikujeme – jsme tím dítětem.

Abychom se na ně podívali a uviděli je, musíme vystoupit z této identifikace, musíme sami sebe vnímat jako dospělého a vidět to dítě před sebou. A pak musíme vydržet to, že vidíme bolest, bezmoc a zmatek, pocit stracenosti či smutek tohoto dítěte, kterým jsme kdysi byli, aniž bychom se s ním hned identifikovali. To se většině lidí nepodaří ze dne na den a bez pomoci zvenčí.“

S metódou je možno pracovať v skupine, aj v individuálnej práci. Nenahrádza terapiu. Umožňuje iný pohľad na vlastný život, a v prípade, že sa rozhodneme, aj zmenu vlastného postoja.

Ak ste sa rozhodli využiť moje služby, možete si priamo rezervovať stretnutie (podmienky rezervácie nájdete v záložke Čo ponúkam), prípadne sa prihlásiť na skupinové podujatie. Vo formulári, ktorý je súčasťou rezervácie prosím uveďte, aká forma komunikácie by pre Vás bola vyhovujúca (osobné stretnutie, ZOOM, …. ai.).

Ak máte otázky, chcete si dohodnúť informačné stretnutie, využite, prosím, priložený kontaktný formulár.

Zvoľte udalosť v kalendári: