Eva Baluchova

Viem, že nedokážem zmeniť samú seba,

nieto ešte iných

Jediné, čo v mojej moci zmeniť je,

je zmena postoja

Zmena postoja k okoliu, k ľuďom a udalostiam,

ktorých som súčasťoje jedinou

 cestou k nájdeniu zmierenia 

so sebou samou

K poznaniu, že všetko je tak, ako má byť

K poznaniu, že život je tým najúžasnejším, čo 

existuje

Nič, čo sa človeku stane nie je tak dôležité ako to, čo si o tom myslí on sám