Individuálne stretnutia

Sú určené pre záujemcov, ktorí sa potrebujú zorientovať v rôznych životných situáciách. Či pôjde o súkromné alebo pracovné témy, spoločná práca vedie k nachádzaniu pohľadov a riešení samotným klientom. Je iba na ňom akú tému si zvolí.

Akým spôsobom budeme pracovať, ktorú z ponúkaných metód použijem, vyplynie z témy stretnutia a nastavenia klienta. Vždy ide o vzájomný dohovor so zámerom, aby bola práca čo najefektívnejšia a aby sme naplnili cieľ zadefinovaný na začiatku. Na stretnutie si rezervujte 60, prípadne 90 minút

V prípade, ak je potrebné, stretávame sa viac krát v intervaloch, ktoré sú pre klienta vyhovujúce. Pri pracovných témach nie je zriedkavosťou týždenný interval, pri osobných témach je častejší dvojtýždňový až mesačný interval. A sú klienti, ktorí prichádzajú nepravidelne, vždy vtedy, keď sa u nich objaví téma, ku ktorej potrebujú sprievodcu.

Miestom pre individuálne stretnutia môže byť nielen môj pracovný priestor. Ak je to pre vás komfortnejšie, môžeme sa stretnúť u vás. V prípade potreby zorganiuujeme stretnutie na niektorej z platforiem typu ZOOM, Google Meet a podobne. S klientom, ktorý uprednostní kombináciu práce a pohybu sa vieme dohodnúť na spoločnej prechádzke. Tiež je možná spoločná ranná prechádzka, pri ktorej každý z nás kráča vo svojom meste (alebo štáte). Vtedy sa spojíme telefonicky a je to forma, ktorá je rovnako efektívna.

Práca v páre

Práca v páre sa charakterom podobá práci s jednotlivcami. Identifikujeme čo potrebuje podporu alebo iný pohľad, dohodneme spôsob práce a začneme.

Pár nemusia byť manželia alebo životný partneri. Niekedy podporu potrebujú rozhádaní súrodenci alebo dve dlhoročné priateľky.

Stretnutia nebývajú zvyčajne jednorazovou záležitosťou. Ak sú problémy dlhodobejšie je na zmenu postojov a uvidenie toho druhého potrebný čas. Všetko sa však dá. Ako v páre, ktorý po polročnej spoločnej práci splodil potomka.

Miestom pre párové stretnutia môže byť nielen môj pracovný priestor. Ak je to pre vás komfortnejšie, môžeme sa stretnúť u vás. Ak uprednostníte kombináciu práce a pohybu sa vieme dohodnúť na spoločnej prechádzke. 

Aj v tomto prípade je možné vzájomne sa  pred začiatkom spolupráce spoznať. Slúži k tomu 30 minútová bezplatná konzultácia. Podrobnosti o nej nájdete nižšie.

Na stretnutie si rezervujte 90 minút.

Skupinové podujatia

Práca so skupinami má niekoľko podôb.

Pre tých, ktorý sa s metódami zatiaľ nestretli a chceli by ich spoznať sú určené ochutnávky. Minimálny počet účastníkov je 5 a ich organizátorom môže byť ktokoľvek.

Podujatie môže byť organizované pre prácu s niektorou metód (LIP, systemické konštelácie a koučing, práca so systémom Génové kľúče) a je určené pre širokú verejnosť v trvaní niekoľko hodín až dvoch dní. Účastníci nemusia mať s jednotlivými metódami skúsenosti .

Ďalšou možnosťou je práca s uzavretými skupinami. Sú nimi pracovné kolektívy alebo skupiny osôb, ktoré sa pravidelne stretávajú a pracujú s niektorou z metód.

Termíny skupinových podujatí nájdete a prihlásiť sa môžete TU.

Ak chcete byť organizátorom postačí skontaktovať ma, aby sme sa dohodli na podmienkach a termíne.

Pozn. Prípadnú účasť maloletých konzultujte vopred .

Bezplatná konzultácia

Ak ste na webe nenašli odpovede na všetky otázky, kontaktujte ma. Dohodnite si bezplatnú 30 minútovú konzultáciu, počas ktorej zodpoviem vaše otázky  môžeme sa sa pred začiatkom spolupráce vzájomne spoznať .

V rezervačnom kalendári nájdete dva stále termíny konzultácií, a to v piatok v raňajších hodinách. Ak chcete stretnutie v inom čase, využite kontaktný formulár. Uveďte v ňom e-mailovú adresu a telefónne číslo. Zavolám Vám a pošlem link na stretnutie na platforme ZOOM (po dohovore sa môžeme stretnúť aj na inej platforme). Túto efektívnu formu bezplatných konzultácií využívam kvôli  krátkosti jej trvania.

 

ČO HOVORIA KLIENTI

Miro Schlesinger, spisovateľ

Evka Baluchová je skvelý kouč, ktorý vie klienta sprevádzať aj na také miesta v hlboko v jeho mysli, alebo v srdci, kde sa sám zvyčajne dlho nezdrží. Jej správne zvedavé koučovacie otázky môžu pomôcť najmä tým, ktorí sa neboja posúvať svoje hranice poznania ďalej. Už samotný rozhovor s ňou je veľmi obohacujúci vďaka jej rozsiahlym poznatkom z viacerých oblastí života.

Eliška Reptová, učiteľka

S Evou Baluchovou spolupracujem 2 roky. Neustále obdivujem jej schopnosť aktívne počúvať, čítať „medzi riadkami“ a vytiahnuť z množstva slov, informácii a mäteže pocitov podstatu, o ktorej často ani sám klient nevie. Na každom stretnutí tiež obdivujem množstvo technik a postupov, ktoré je schopná použiť v procesoch, jej láskavosť a zároveň profesionalitu, ale aj pevnosť a zadanie hraníc- presne podľa toho, čo si daná situácia vyžaduje.

Eva je skvelá lektorka aj koučka – spolupracujem s ňou aj osobne- vie položiť tie správne otázky, ktoré vás stopnú a donútia sa zamyslieť alebo vás nakopnú k aktivite. Má moju plnú dôveru ako lektorka, aj ako človek. Spoluprácu s ňou môžem len odporúčať.

Katarína Bezáková, fotografka

Evku poznám už veľmi dlho, preto bolo pre mňa prirodzené, obrátiť sa na ňu v komplikovaných životných chvíľach, keď som potrebovala pohľad zvonku na to, čo zažívam a na to ako sa rozhodujem. Nesklamala. Pristupovala ku mne vždy veľmi citlivo a s nadhľadom, ktorý som v týchto situáciách tak veľmi potrebovala. Cením si na nej hlavne to, že je veľmi vnímavá a pozorná. A že je profesionál. Dokáže človeka previesť aj tými najkomplikovanej-šími situáciami tak, aby z nich vyšiel sebavedomejší a silnejší. Vďačím jej za to, ako veľmi som sa v mojom živote posunula a za to, na čo všetko som našla odvahu.

Ďakujem, Evka

Stanislav Merc, majiteľ DIAMETRO, s.r.o.

Otvára sa mi ťažko. Zo začiatku som si riešil len pracovné témy. Zakaždým mi vytvorila priestor a sprevádzala ma otázkami až k uvedomeniu a vytvoreniu si akčného plánu. Ale Evke sa podarilo vytvoriť bezpečné pros-tredie a začal som si pri nej riešiť aj súkromnú oblasť. Na pochopenie súčasných trápení som sa vracal k vzorcom z minulosti. Na počiatok niektorých vzorcov som už nemal jasné spomienky. Boli ukotvené v niektorej časti tela a skryté pod blokom či bolesťou. Absolútne si nepripadám ako človek, ktorý by veril, že niektorý problém je ukrytý v tele a stačí si doňho vstúpiť.

Evka je však vynikajúca v sprevádzaní s telom. Zažil som ju a vidím, že jej sebaistota, že si so mnou trúfla ísť do týchto technik, vychádza z vlastnej skúsenosti. Takéto uvedomenia boli silnejšie ako pri bežnom hlavovom koučingu.

Ďakujem Evi.

Mgr. Irena Pilařová, MBA – management konzultant, psycholog a kouč

Eva je skutečný profesionál. Neznám mnoho terapeutů takových kvalit. Kromě toho, že má široké a hluboké znalosti různých metod práce s lidmi, osobně považuji za nejdůležitější její schopnost naslouchat s hlubokým respektem k druhému člověku, být plně přítomna čemukoliv, co se objeví a být s tím v pravdě vůči sobě i klientovi.

Pin It on Pinterest

Share This