O SYSTÉME GÉNOVÉ KĽÚČE

Génové kľúče sú univerzálnym jazykom vedomia, vďaka ktorému môžeme spoznať štruktúru a pôsobenie vnútorných síl sťahujúcich našu pozornosť do vzorcov určitého správania a myslenia. Ich skúmaním vytvárame príležitosti, aby sme pochopili naše konanie a otvorili sa zmene.

Génové kľúče sú kompletným prehľadom ľudskej genetickej matrice a mapou ľudskej psyché. Sú univerzálnym základom pre sebapoznávanie. Systém je založený na 64 archetypoch. Vedie nás k hlbšiemu poznaniu a obratu dovnútra. Každý z kľúčov je multidimenzionálnym portálom do nášho vnútorného bytia a nesie v sebe ukrytú možnosť aktivácie vyššieho zámeru, v ktorom sa stretávame so svojou podstatou.

Vďaka Génovým kľúčom sa stávame viac tvorcom ako pozorovateľom. Vibráciu každého slova, ku ktorému sa vzťahujeme prostredníctvom mysle a srdca, naberáme a odovzdávame ju cez bunkovú membránu do DNA, ktorá čaká vo vnútri každej bunky vašej bytosti.

AKO SO SYSTÉMOM PRACOVAŤ

Na stránke Génové kľúče Slovensko si vygenerujte hologenetický profil. Hologenetický profil je osobnostná mapa, ktorej hlavným účelom je ukázať vzťah medzi jednotlivcom a celkom. Popisuje tiene, dary a siddhi (v sanskrte popisuje výnimočné schopnosti človeka) v 11 oblastiach vášho života.

Tiene sú tým, čo vám bráni naplno rozvinúť svoj potenciál popísaný v jednotlivých siddhi. Cesta k plnému potenciálu je cez spoznanie tieňov a využitie svojich darov. 

Systém ponúka osobnú hlbokú transformačnú prácu, ktorej tempo si zvolíte sami. Úvod do práce s profilom je možné absolvovať ako individuálne sedenie v trvaní asi 90 minút.

V nepravidelných intervaloch  vytvárame skupiny pre prácu so systémom. Informácie o podujatiach nájdete na stránke Génové kľúče. Niektoré skupinové podujatia sú organizované v pravidelných termínoch. Ide o otvorené skupiny a v prípade záujmu sa k nim jednoducho pridajte.

Ak chcete vytvoriť vlastnú skupinu, kontaktujte ma. Poskytnem vám informácie ako na to, aké zdroje je možné využiť a ako môžeme spolupracovať.

Práca so systémom je možná aj ako teambuilding aktivita pre menší kolektív.

 

PRE KOHO JE METÓDA VHODNÁ

Jednotlivci

Páry

Skupiny

 

Firmy

AKO ZAČAŤ?

Ak ste sa rozhodli využiť moje služby, môžete si priamo rezervovať stretnutie, prípadne sa prihlásiť na skupinové podujatie. Využite k tomu tlačidlo pod týmto textom. Budete presmerovaný do rezervačného kalendára. Vo formulári, ktorý je súčasťou rezervácie prosím uveďte, aká forma komunikácie by pre Vás bola vyhovujúca (osobné stretnutie, Zoom, GoogleMeet, …. ai.). Podmienky rezervácie a informácie pre prípad, že máte záujem zorganizovať podujatie pre vlastnú skupinu nájdete v záložke Čo ponúkam. 

Nájdete tu aj informácie pre prípad, že máte záujem zorganizovať podujatie pre vlastnú skupinu. V prípade, ak nenájdete vhodný termín, využite kontaktný formulár a napíšte mi. Spoločne určite nájdeme riešenie.

Možno máte otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď. Pre takéto prípady máte možnosť dohodnúť si 30 minútové informačné stretnutie. Je bezplatné a ak oň máte záujem, vyplňte, prosím, kontaktný formulár.

Pin It on Pinterest

Share This