Brezová pod Bradlom

Vo svojom živote sa ocitáme v situáciách, kedy sa cítime komfortne. Sme plní elánu, energie, radosti, milujeme celý svet. Momenty, v ktorých nemáme naše správanie pod kontrolou a aj napriek opakovaným predsavzatiam typu „toto už nikdy neurobím“ zopakujeme predchádzajúcu skúsenosť a s otázkou „Už zasa!?“ stojíme prekvapení a nahnevaní sami na seba. Uvedomujeme si čo sa stalo, preberáme to s priateľmi, hľadáme cesty, ako to zmeniť.

Je možné uvidieť a pochopiť čo nás ťahá k správaniu, nad ktorým niekedy krútime hlavou alebo iným pripadá nepochopiteľné?

Prostredníctvom metódy systemických životných konštelácií je možné uvidieť vzorce, do ktorých nás vlečú systémy, ktorých sme súčasťou. Až ich uvidenie nám dá na výber čo a ako vo svojom živote zmeniť. Metóda Life integration process (LIP – Proces životnej integrácie) nám dovoľuje nahliadnuť do predchádzajúcich etáp našich životov a prijať to, čo sme odsunuli na „neskôr“, prípadne sme zo zasunuli do hĺbok podvedomia, lebo sme nemali silu konať inak. A dotkneme sa aj témy, ako toto všetko ovplyvňuje naše rodiny, priateľov, kolegov, …

Čo metódy umožňujú?
  • prijatie inej perspektívy pohľadu na seba,
  • zmierenie sa so svojou minulosťou a uvoľnenie životnej energie, ktorá k nej bola viazaná,
  • opustenie roli obete a detských drám,
  • zmenu alebo opustenie vlastných postojov a presvedčení, ktoré už neslúžia,
  • prijatie jedinečných schopností, ktoré neboli doteraz videné,
  • nájsť novú radosť prostredníctvom pocitu „vnútorného dospievania“.

Zobrazený jediný výsledok

Pin It on Pinterest