Koučing (coaching)

Koučing (coaching)

Naši rodičia a starí rodičia, keď nevedeli kam z konopí, či riešili otázky čo si počnem, čo s ním/ňou mám robiť, výraz koučovanie nepoznali a napriek tomu ho využívali.  Čo bolo pred tým ako prišiel kouč? Stretli sa s blízkymi, kamarátmi, kolegami z práce. Alebo s tým...

Pin It on Pinterest